Постављено 21.08.2018.

Књажевско-српски Театар

Театар је отпочео са реализацијом пројекта ДИГИТАЛИЗАЦИЈА

22.08.2018. – 31.10.2018.
Књажевско-српски театар је отпочео са реализацијом пројекта Дигитализацијa у најстаријем позоришту у Србији који је подржало Министарство културе и информисања Републике Србије.

Овим пројектом најстарије позориште у Србији, Књажевско-српски театар, прикључује се процесу дигитализације. Имплементацијом пројекта Дигитализација у најстаријем позоришту у Србији биће едуковани и оснажени запослени у театру за обраду, архивирање и чување позоришне документације у електорнској форми. Снимци 45 представа насталих у периоду 1980-2000 (који се чувају на филму) биће дигитализовани, а дигитализована позоришна документација биће доступна јавности преко сајта театра.